اغلب ما عادت داریم ، نام چیزهایی راکه بلد نیستیم ،" مشکل" بگذاریم !

چون تصمیم گرفته ام همیشه به راه راست بروم، موقع خروج از منزل، باخود خط کش میبرم ..

وقتی که اورفت ، همه چیز برایم تمام شده بود .... حتی پاکت سیگارم !

آدم پرمدعا کسی است که ، میخواهد دردریا شنا کند، اما مایوی او خیس نشود !

امید سرابی است که ، اگر ناپدید شود ، همه ما از تشنگی خواهیم سوخت ...

عشق قوی ترین ذره بین دنیاست ، چون بهترازهرمیکروسکوپی محاسن دلدار را بزرگ میکند !!

احساس و منطق ،مانند سوزن و نخ ، تنها هنگامی ثمربخش هستند،که باهم مورداستفاده قراگیرند.

کسی که پادارد و گدایی میکند، پاهایش زیادی هستند ......

۱ نظر:

  1. ‫قافیه

    ...
    ‫ستیز ما کنون ، گشتن رها ، از بند اعراب است و اعرابی...

    موفق باشید

    پاسخحذف