بازی واژه ها .....

قطار موجود لجبازی است . فقط به جاهایی میرود که برایش خط ونشان کشیده باشند ...

قطار هایُی که پارتی دارند، به نقاط خوش آب وهوا رفت و آمد میکنند !!

وقتی قطار به سر گردنه رسید، رستوران آن نرخ هایش را بالا برد ...!

درعالم قطارها ، ازخط خارج شدن یعنی " خودکشی " !!!

برق قطار رفته بودو تونل ازفرصت استفاده کرد ودرتاریکی آن را درآغوش کشید....!

قطار خالی وقتی دید راه بسته است ، خودش دستگیره خطرش را کشید...!

وقتی تو نیستی ، نگاهم دست خالی به چشمم باز میگردد...

ازوقتی که سرش را اصلاح کرده بود، بهتر فکر میکرد....!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر