خرده پا ها ، گامهایشان بزرگتر است !..
ازوقتی آینه دلم شکسته ، نود و نه درصدم را ، خرده شیشه تشکیل می دهد..
پای مقررات ، درمقابل واقعیت ، لنگ است .
"طبقه " محروم ،" زیرشیروانی " است ..
بعضی ها ، توسن خیالشان راهم ، نعل می کنند.
تنها ، عشق شمع " آتشین " است و بس .
معمولا آدمهای دودل ، دلبند نمی شوند.
هروقت درکار، وجدانم " ندا " می دهد، متوقف می شوم ..
با سفینه اندیشه ام ، به ناشناخته ها سفر می کنم .
بعضی ها بساطی ندارند ، که آه داشته باشند..
آدمهای خشک را ، آب دیده ها می شناسند..
هروقت دهانم آب می افتد ، واژه های آبدار تحویل می دهم !..
آدمهای سربزیر ، همه چیزرا پیش بینی می کنند..
پول تنها "بتی " است که اگرچه اغلب مردم آنرامی پرستند ، امّا هنوز معبدی برایش نساخته اند !
ازهمه چیز سیر شده ام ، بجز صبحانه و ناهار و شام ، وگاهی مابین آنها ، میوه و شیرینی و شربت و بستنی و شکلات !
" مکانیک " ها ، تنها موجوداتی هستند ، که وقتی زیر اتومبیل می روند ، خم به ابرو نمی آورند!
برای اینکه همه را به یک چشم بییند، همیشه یک چشمش را می بست !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر