نکته پرکنی ها

لقب دون ژوان هرسال باید به جناب عزراییل تعلق گیرد، زیرا هرلحظه به یکی دل می بندد واورا باخود میبرد!!

از این میترسیدم که رازم فاش شود . آخر طاقت نیاوردم و آن را بادوستانم درمیان گذاشتم !!
شایعه پراکنی هنرپیشگان امروزی ، پلی است برای رسیدن به شهرت ....

من هیچوقت درهوای بارانی درس نمیخوانم ، چون سوادم نم میکشد ...!!
همیشه برای چیزی اشک بریز که ارزش اشک ریختن را داشته باشد..

عشق تنها جاده ایست که تماشاگر تصادفات تلخ و شیرین مسافرانش میباشد...
غم های من آنقدر زیاد شده اند، که نصف آنها را بایگانی کرده ام تادر آینده بخورم !

دوستم تص
میم جدی گرفت روابطش را بادوست پسرش قطع کند....اما چون قیچی نداشت ، منصرف شد....!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر